هو.

ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند               و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند.
/ 3 نظر / 17 بازدید
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست