به نام خداوند یکتا .

و قبل از آنکه آخرین روز سال برسد می نویسم

امروز هنوز آخرین روز نیست آخرین ها را هیچ وقت دوست ندارم

ولی همیشه سر هر چیزی می گویم این آخرین بار شاید باشد و آنوقت با اندوهی بغض آلود مشغول آن می شوم

بهرحال زندگی با تمام اولین ها و آخرین هایش می گذرد

ثانیه ها هیچ نمی پرسند برای عبور

اصولا هیچ چیز خوشایند با خود سر و صدا ندارد

مثل طلوع خورشید کنار دریا

/ 0 نظر / 16 بازدید